Köszöntő

Adásnap: 2017-12-29

Vasárnapi ismétlésünk már az óévet búcsúztatja. Idei utolsó összeállításunk azonban inkább olyan családias hangulatot idéz a képernyőkre, az évértékelő, újév latolgató összeállításokkal később jelentkezünk.

A család, mint fogalom, mint értékhordozó egyre inkább háttérbe szorul - nemcsak a médiában, hanem a hétköznapokban is. Mert felborultak az értékek. A régiek többnyire kiürültek, az újak pedig - és itt most hosszú szünetet illene tartanom.
A hagyományos család, azaz a szülők, nagyszülők, gyerekek szoros, szinte megbonthatatlan köteléke már a múlté. Gyermekeink tanulmányaik után máshol, gyakran külföldön találnak megélhetést. Nehéz mindezzel megbarátkozni azoknak, akik a röghöz-kötöttség évtizedeiben élték aktív éveiket. Pedig, ez a valóság, ezen a téren nem történt más, minthogy helyreállt a világ rendje.

A család nemcsak gazdasági közösség, sőt elsősorban nem az. Inkább a legfontosabb kulturális közösség, ahol átöröklődnek, átadódnak, továbbélnek az előző nemzedékek tapasztalatai, mérhetetlen tudása, a hagyományok.

A családot persze lehet szűkebben és akár tágabban is értelmezni. Mai műsorunkban mindenre találunk szép példákat.